משנים את מידות העולם: חוג הלומדים המהפכני בקלויז ברודי ומהפכת יחידות המידה בראשית העת החדשה

Multilingual Wikipedia

In June 2020 the work משנים את מידות העולם: חוג הלומדים המהפכני בקלויז ברודי ומהפכת יחידות המידה בראשית העת החדשה was on the 674,892nd place in the ranking of the most reliable and popular publications with DOI number in multilingual Wikipedia from readers' point of view (PR-score). If we consider only frequency of appearance of this source in references of Wikipedia articles (F-score), this work was on the 400,493rd place in June 2020. From Wikipedians' point of view, "משנים את מידות העולם: חוג הלומדים המהפכני בקלויז ברודי ומהפכת יחידות המידה בראשית העת החדשה" is the 472,125th most reliable publication with DOI number in different language versions of Wikipedia (AR-score).

PR-score:
674,892nd place
1,664
+43
AR-score:
472,125th place
507
0
F-score:
400,493rd place
3
0

Hebrew Wikipedia (he)

PR-score:
1,233rd place
1,664
+43
AR-score:
963rd place
507
0
F-score:
107th place
3
0

BestRef shows popularity and reliability scores for sources in references of Wikipedia articles in different languages. Data extraction based on complex method using Wikimedia dumps. To find the most popular and reliable sources we used information about over 200 million references of Wikipedia articles. More details...