Μ. Μαραβελάκη - Α. Βακαλοπούλου, Aι προσφυγικαί εγκαταστάσεις εν τη περιοχή Θεσσαλονίκης.

Multilingual Wikipedia

In June 2020 the work Μ. Μαραβελάκη - Α. Βακαλοπούλου, Aι προσφυγικαί εγκαταστάσεις εν τη περιοχή Θεσσαλονίκης. was on the 682,908th place in the ranking of the most reliable and popular publications with DOI number in multilingual Wikipedia from readers' point of view (PR-score). If we consider only frequency of appearance of this source in references of Wikipedia articles (F-score), this work was on the 713,699th place in June 2020. From Wikipedians' point of view, "Μ. Μαραβελάκη - Α. Βακαλοπούλου, Aι προσφυγικαί εγκαταστάσεις εν τη περιοχή Θεσσαλονίκης." is the 318,691st most reliable publication with DOI number in different language versions of Wikipedia (AR-score).

PR-score:
682,908th place
1,600
-1,800
AR-score:
318,691st place
850
0
F-score:
713,699th place
1
0

Greek Wikipedia (el)

PR-score:
1,725th place
1,600
-1,800
AR-score:
300th place
850
0
F-score:
6,720th place
1
0

BestRef shows popularity and reliability scores for sources in references of Wikipedia articles in different languages. Data extraction based on complex method using Wikimedia dumps. To find the most popular and reliable sources we used information about over 200 million references of Wikipedia articles. More details...