Norges offisielle flaggdager (Norwegian Wikipedia)

Analisys of sources in references of the Wikipedia ariticle no.wikipedia.org/wiki/Norges offisielle flaggdager

SiteHosts in references Count Global rank Norwegian rank
nb.nonb.no↓ (12)1217852
lovdata.nolovdata.no↓ (7)736349
regjeringen.noregjeringen.no↓ (1)122618
stortinget.nostortinget.no↓ (1)1878429

lovdata.no

nb.no

regjeringen.no

stortinget.no

  • 14. Kgl. res. 10. desember 1939. Se Innst. O. IV. D. (1947) Innstilling fra protokollkomiteen om regjeringsprotokollenes gjennomgåelse for tidsrommet 1. januar 1939 til 9. april 1940, side 2: «9. I statsråd hos Kongen den 10 november 1939 ble avdøde Dronning Mauds fødselsdag, den 26 november, opphevet som offisiell flaggdag.» Denne opphevelsen ble ikke kunngjort i Norsk lovtidend.

BestRef shows popularity and reliability scores for sources in references of Wikipedia articles in different languages. Data extraction based on complex method using Wikimedia dumps. To find the most popular and reliable sources we used information about over 200 million references of Wikipedia articles. More details...

Useful links: