Wuksniki (jezioro) (Polish Wikipedia)

Analisys of sources in references of the Wikipedia ariticle pl.wikipedia.org/wiki/Wuksniki (jezioro)

SiteHosts in references Count Global rank Polish rank
sejm.gov.plisap.sejm.gov.pl↓ (2)26858
olsztyn.uw.gov.pledzienniki.olsztyn.uw.gov.pl↓ (2)2low5668
gugik.gov.plksng.gugik.gov.pl↓ (1)1244237
gdos.gov.plcrfop.gdos.gov.pl↓ (1)1448069

crfop.gdos.gov.pl

edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl

  • 10. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Wukśniki PLH280038 (DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2014.2808)
  • 11. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Wukśniki PLH280038 (DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2016.3147)

isap.sejm.gov.pl

ksng.gugik.gov.pl

BestRef shows popularity and reliability scores for sources in references of Wikipedia articles in different languages. Data extraction based on complex method using Wikimedia dumps. To find the most popular and reliable sources we used information about over 200 million references of Wikipedia articles. More details...

Useful links: