POSIX (Catalan Wikipedia)

Analisys of sources in references of the Wikipedia ariticle ca.wikipedia.org/wiki/POSIX

SiteHosts in references Count Global rank Catalan rank
oracle.comdocs.oracle.com↓ (1)14901358

docs.oracle.com

  • 1. «librt(3LIB)». Oracle Corporation, 04-08-1998. «librt, libposix4- POSIX.1b Realtime Extensions library [...] librt és el nom preferit per a aquesta biblioteca. El nom libposix4 es manté per una compatibilitat endarrerida i s'ha d'evitar. Les funcions d'aquesta biblioteca proporcionen la majoria de les interfícies especificades pel POSIX.1b Realtime Extension.»

BestRef shows popularity and reliability scores for sources in references of Wikipedia articles in different languages. Data extraction based on complex method using Wikimedia dumps. To find the most popular and reliable sources we used information about over 200 million references of Wikipedia articles. More details...

Useful links: