Nationalekonomi (Swedish Wikipedia)

Analisys of sources in references of the Wikipedia ariticle sv.wikipedia.org/wiki/Nationalekonomi

SiteHosts in references Count Global rank Swedish rank
worldcat.orgworldcat.org↓ (20)206830
doi.orgdx.doi.org↓ (7), doi.org↓ (2)954120
jstor.orgjstor.org↓ (4)4122247
archive.orgweb.archive.org↓ (3)3215
elgaronline.comelgaronline.com↓ (2)2lowlow
aeon.coaeon.co↓ (2)29710low
theguardian.comtheguardian.com↓ (2)2634
runeberg.orgruneberg.org↓ (2)281712
nytimes.comnytimes.com↓ (2)2323
fritext.sefritext.se↓ (2)2lowlow
ratio.seratio.se↓ (2)2lowlow
newschool.edunewschool.edu↓ (2)270326148
kb.selibris.kb.se↓ (1)1153313
su.sene.su.se↓ (1)18842132
earlymoderntexts.comearlymoderntexts.com↓ (1)1lowlow
hsv.sekvalitet.hsv.se↓ (1)1low777

aeon.co

doi.org

dx.doi.org

earlymoderntexts.com

elgaronline.com

fritext.se

jstor.org

kvalitet.hsv.se

libris.kb.se

  • 5. Ankarloo, Daniel (2010). ”Nationalekonomskrået - En insider-outsiderteori om den nationalekonomiska disciplinen”. i Sara Johnsdotter & Aje Carlbom. Goda sanningar : debattklimatet och den kritiska forskningens villkor. Lund: Nordic Academic Press. sid. 73-76,78,81,85. Libris http://libris.kb.se/bib/12050097. ISBN 978-91-85509-51-5. OCLC 707335498. https://www.worldcat.org/oclc/707335498. Läst 31 mars 2021. ”"Jag anser också att den förhärskande nationalekonomiska teorin står så starkt i strid mot övriga samhällsvetenskapernas och humanioras vedertagna vetenskapliga principer att den knappast längre kan sägas vara vetenskaplig", "[...] det är vetenskapernas grundförutsättning att först utgå från världen så som den är och sedan så gott det går försöka förklara varför den är så, då den moderna nationalekonomin ingen vetenskaplig praktik. Ty nationalekonomin är genom hela sin begreppsapparat unik i att göra precis tvärtom." "[...] för att ens kunna bli "nationalekonom och räknas in i disciplinen "nationalekonomin" krävs närmast en "trosbekännelse" till den neoklassiska teorins grundpelare. Detta gör disciplinen unik." "Bara genom att definiera "marknaden" på sitt specifika sätt har nationalekonomerna omöjliggjort varje kritisk och historisk undersökning av den. Marknaden är optimal, frivillig och allmänt välgörande. Det vet nationalekonomerna och behöver inte ens undersöka verkliga marknader för att komma fram till detta. Man behöver knappast ägna sig åt konspirationsteorier för att förstå de ideologiska implikationerna av en sådan definition som grund för en "vetenskap"." "Nationalekonomins "marknad" är inte heller alls en kapitalistisk marknad, utan det vi kan kalla en "neoklassisk" marknad, som rent faktiskt inget annat är än en form för "enkla utbyten". [...] Denna marknad har inget att göra med den kapitalistiska marknaden."” 

ne.su.se

newschool.edu

nytimes.com

ratio.se

  • 9. ”Paul Romer utvecklar påstående om pseudovetenskap inom makroekonomin”. Ratio. 19 september 2016. https://ratio.se/paul-romer-utvecklar-pastaende-om-pseudovetenskap-inom-makroekonomin/. Läst 31 mars 2021. ”"Inom makroekonomi har en stor del av arbetet gällt en särskild typ av modeller. Och förutsägelserna från de modellerna stämmer inte överens med verkligheten. Inom naturvetenskap är det inte skambelagt att komma fram till att man har nått fel slutsats om en modell. Men inom makroekonomi har en sluten grupp bildats som på ett mycket aggressivt sätt försvarar sina ståndpunkter utan att se till fakta." "– Romers paper är oerhört intressant. Han kritiserar stora delar av forskningen som har skett inom makroekonomi: Framförallt vad som förklarar konjunkturcykler och hur dessa kan pareras, och vilka antaganden som ligger bakom dagens modeller. Det är sällan man ser så explicit kritik inom forskningsvärlden.",” 
  • 9. ”Paul Romer utvecklar påstående om pseudovetenskap inom makroekonomin”. Ratio. 19 september 2016. https://ratio.se/paul-romer-utvecklar-pastaende-om-pseudovetenskap-inom-makroekonomin/. Läst 31 mars 2021. ”"Inom makroekonomi har en stor del av arbetet gällt en särskild typ av modeller. Och förutsägelserna från de modellerna stämmer inte överens med verkligheten. Inom naturvetenskap är det inte skambelagt att komma fram till att man har nått fel slutsats om en modell. Men inom makroekonomi har en sluten grupp bildats som på ett mycket aggressivt sätt försvarar sina ståndpunkter utan att se till fakta." "– Romers paper är oerhört intressant. Han kritiserar stora delar av forskningen som har skett inom makroekonomi: Framförallt vad som förklarar konjunkturcykler och hur dessa kan pareras, och vilka antaganden som ligger bakom dagens modeller. Det är sällan man ser så explicit kritik inom forskningsvärlden.",” 

runeberg.org

theguardian.com

web.archive.org

worldcat.org

BestRef shows popularity and reliability scores for sources in references of Wikipedia articles in different languages. Data extraction based on complex method using Wikimedia dumps. To find the most popular and reliable sources we used information about over 200 million references of Wikipedia articles. More details...

Useful links: