Koala (Vietnamese Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "Koala" in Vietnamese language version.

refsWebsite
Global rank Vietnamese rank
88th place
52nd place
3rd place
6th place
2nd place
2nd place
387th place
241st place

biodiversitylibrary.org

books.google.com

  • Moyal, p. 45.

doi.org

  • Weisbecker, V.; Archer, M. (2008). “Parallel evolution of hand anatomy in kangaroos and vombatiform marsupials: Functional and evolutionary implications”. Palaeontology. 51 (2): 321–38. doi:10.1111/j.1475-4983.2007.00750.x.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)

iucnredlist.org

  • Gordon, G.; Menkhorst, P.; Robinson, T.; Lunney, D.; Martin, R.; Ellis, M. (2008). “'Phascolarctos cinereus'. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2012.2. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2013.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)