LGBT (Vietnamese Wikipedia)

Analisys of sources in references of the Wikipedia ariticle vi.wikipedia.org/wiki/LGBT

SiteHosts in references Count Global rank Vietnamese rank
archive.orgweb.archive.org↓ (25), archive.org↓ (6)3127
books.google.combooks.google.com↓ (29)2914
doi.orgdoi.org↓ (6)654204
oii.org.auoii.org.au↓ (4)4lowlow
pinknews.co.ukpinknews.co.uk↓ (3)317121949
thanhnien.com.vnthanhnien.com.vn↓ (3)3628926
huffingtonpost.comhuffingtonpost.com↓ (3)361295
independent.co.ukindependent.co.uk↓ (3)32894
advocate.comadvocate.com↓ (2)211424227
vnexpress.netgiaitri.vnexpress.net↓ (1), vnexpress.net↓ (1)28962
nytimes.comtmagazine.blogs.nytimes.com↓ (1), nytimes.com↓ (1)2316
greenparty.org.uklgbtiq-greens.greenparty.org.uk↓ (1), greenparty.org.uk↓ (1)2lowlow
ngoisao.netngoisao.net↓ (2)2low90
cand.com.vnantg.cand.com.vn↓ (2)2484519
motthegioi.vnmotthegioi.vn↓ (2)2low209
theguardian.comtheguardian.com↓ (2)2641
marchadelorgullo.org.armarchadelorgullo.org.ar↓ (1)1lowlow
latrobe.edu.aulatrobe.edu.au↓ (1)1lowlow
theculturetrip.comtheculturetrip.com↓ (1)138007301
nps.govnps.gov↓ (1)1139378
glaad.orgglaad.org↓ (1)128695284
sunypress.edusunypress.edu↓ (1)1lowlow
denverpost.comdenverpost.com↓ (1)17442601
politicalgraphics.orgpoliticalgraphics.org↓ (1)1lowlow
utexas.edudiversity.utexas.edu↓ (1)1543795
ilga.orgilga.org↓ (1)179508633
queerumich.comqueerumich.com↓ (1)1lowlow
lgbt.foundationlgbt.foundation↓ (1)1lowlow
pugetsoundoff.orgpugetsoundoff.org↓ (1)1lowlow
trust.orgnews.trust.org↓ (1)176987855
ucdavis.edulgbtqia.ucdavis.edu↓ (1)111581383
punemirror.inpunemirror.in↓ (1)1lowlow
gayleeds.comgayleeds.com↓ (1)1lowlow
iowastatedaily.comiowastatedaily.com↓ (1)18347low
pm.gc.capm.gc.ca↓ (1)19922low
acronymfinder.comacronymfinder.com↓ (1)1lowlow
intersexday.orgintersexday.org↓ (1)1lowlow
coe.intassembly.coe.int↓ (1)16491102
cbc.cacbc.ca↓ (1)187411
slate.comslate.com↓ (1)1179461
stanford.eduvadenprd.stanford.edu↓ (1)198150
aamc.orgaamc.org↓ (1)1lowlow
intersexinitiative.orgintersexinitiative.org↓ (1)1lowlow
gaynewsnetwork.com.augaynewsnetwork.com.au↓ (1)1lowlow
thehastingscenter.orgthehastingscenter.org↓ (1)1lowlow
unfe.orgunfe.org↓ (1)1lowlow
rainbowrefugee.comrainbowrefugee.com↓ (1)1lowlow
vch.cavch.ca↓ (1)1lowlow
interactyouth.orginteractyouth.org↓ (1)1lowlow
mother-ship.commother-ship.com↓ (1)1lowlow
marksimpson.commarksimpson.com↓ (1)1lowlow
bbc.combbc.com↓ (1)12425
loyolamaroon.comloyolamaroon.com↓ (1)1lowlow
metro.co.ukmetro.co.uk↓ (1)1278512
teenvogue.comteenvogue.com↓ (1)19563041
betterhealth.vic.gov.aubetterhealth.vic.gov.au↓ (1)1low2463
wikidot.comlgbt.wikidot.com↓ (1)137743339
heritage.orgheritage.org↓ (1)115041591
dantri.com.vndantri.com.vn↓ (1)1296312
apex-magazine.comapex-magazine.com↓ (1)1lowlow
ilga-europe.orgilga-europe.org↓ (1)1low5423
washingtonpost.comwashingtonpost.com↓ (1)11471
jpost.comjpost.com↓ (1)15491158
guardian.co.ukguardian.co.uk↓ (1)112798
haaretz.comhaaretz.com↓ (1)14351142
lgbtweekly.comlgbtweekly.com↓ (1)1low5729
whitehouse.govwhitehouse.gov↓ (1)1444598
thefreelibrary.comthefreelibrary.com↓ (1)14791147
tiengchuong.vntiengchuong.vn↓ (1)1low3353
hurights.or.jphurights.or.jp↓ (1)1low5470
fda.govfda.gov↓ (1)1306340
psychiatryonline.compsychiatryonline.com↓ (1)1low5603
vov.vnvov.vn↓ (1)1503923
rfsl.serfsl.se↓ (1)1low5701
angus-reid.comangus-reid.com↓ (1)1low4789
glaadblog.orgglaadblog.org↓ (1)1low3311
angusreidglobal.comangusreidglobal.com↓ (1)1lowlow
ua.edubama.ua.edu↓ (1)144194278
wikipedia.orgen.wikipedia.org↓ (1)17821
sizedoesntmatter.comsizedoesntmatter.com↓ (1)1low5598
docs.google.comdocs.google.com↓ (1)1616270
derby.ac.ukderby.ac.uk↓ (1)1lowlow
tienphong.vntienphong.vn↓ (1)1528122
huffpost.comhuffpost.com↓ (1)15965167
zenodo.orgzenodo.org↓ (1)14412547
tuoitre.vntuoitre.vn↓ (1)118355
phunuonline.com.vnphunuonline.com.vn↓ (1)1low261
dal.cadal.ca↓ (1)17665low
indiatimes.comtimesofindia.indiatimes.com↓ (1)125280
dnaindia.comdnaindia.com↓ (1)14151716
reuters.comreuters.com↓ (1)13866
ictnews.vnictnews.vn↓ (1)1low229
cbsnews.comcbsnews.com↓ (1)186305
moj.gov.vnmoj.gov.vn↓ (1)1679135
24h.com.vn24h.com.vn↓ (1)1low110
thethao247.vnthethao247.vn↓ (1)1low1783
anninhthudo.vnanninhthudo.vn↓ (1)1low76
giaoly.orggiaoly.org↓ (1)1low2456
nguoiduatin.vnnguoiduatin.vn↓ (1)1low118
bacsigiadinh.combacsigiadinh.com↓ (1)1lowlow
nongnghiep.vnnongnghiep.vn↓ (1)1low258
blood.co.ukblood.co.uk↓ (1)1low3519

24h.com.vn

aamc.org

acronymfinder.com

advocate.com

angus-reid.com

angusreidglobal.com

anninhthudo.vn

antg.cand.com.vn

apex-magazine.com

archive.org

assembly.coe.int

bacsigiadinh.com

bama.ua.edu

bbc.com

betterhealth.vic.gov.au

  • 1. “Gay and lesbian issues - discrimination | Better Health Channel”. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 3 năm 2015. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2015.

blood.co.uk

books.google.com

cbc.ca

cbsnews.com

dal.ca

dantri.com.vn

denverpost.com

derby.ac.uk

diversity.utexas.edu

dnaindia.com

docs.google.com

doi.org

en.wikipedia.org

fda.gov

gayleeds.com

gaynewsnetwork.com.au

giaitri.vnexpress.net

giaoly.org

glaad.org

glaadblog.org

greenparty.org.uk

guardian.co.uk

haaretz.com

heritage.org

huffingtonpost.com

huffpost.com

hurights.or.jp

ictnews.vn

ilga-europe.org

ilga.org

independent.co.uk

interactyouth.org

intersexday.org

intersexinitiative.org

iowastatedaily.com

jpost.com

latrobe.edu.au

lgbt.foundation

lgbt.wikidot.com

lgbtiq-greens.greenparty.org.uk

lgbtqia.ucdavis.edu

lgbtweekly.com

loyolamaroon.com

marchadelorgullo.org.ar

marksimpson.com

  • 85. “Anti-Gay”. Marksimpson.com. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 9 năm 2011. Truy cập ngày 23 tháng 10 năm 2011.

metro.co.uk

moj.gov.vn

mother-ship.com

  • 81. Tatchell, Peter (ngày 24 tháng 6 năm 2009). “LGB - nhưng sao lại là T?”. mother-ship.com. Mothership Blog. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 7 năm 2009. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2015. Cố gắng tách bạch LGB khỏi T và khỏi phụ nữ là sự hỗn loạn chính trị. Những người queer, giống như những người chuyển giới, đều là lệch lạc mang ấn tượng tiêu cực. Chúng ta không tuân theo những giả định truyền thống của chủ nghĩa dị tính về hành vi nam và nữ, bởi vì chúng ta có các mối quan hệ tình dục và tình cảm với người cùng giới. Chúng ta nên tôn vinh sự bất hòa của mình với các chuẩn mực dị tính chính thống. Quyền được khác biệt là một quyền cơ bản của con người. Quan niệm chúng ta nên tuân theo những kỳ vọng dị tính có tính hạ thấp và xúc phạm.

motthegioi.vn

news.trust.org

ngoisao.net

nguoiduatin.vn

nongnghiep.vn

nps.gov

nytimes.com

oii.org.au

phunuonline.com.vn

pinknews.co.uk

pm.gc.ca

politicalgraphics.org

psychiatryonline.com

pugetsoundoff.org

punemirror.in

queerumich.com

rainbowrefugee.com

reuters.com

rfsl.se

sizedoesntmatter.com

slate.com

sunypress.edu

teenvogue.com

thanhnien.com.vn

theculturetrip.com

thefreelibrary.com

theguardian.com

thehastingscenter.org

thethao247.vn

tiengchuong.vn

tienphong.vn

timesofindia.indiatimes.com

tmagazine.blogs.nytimes.com

tuoitre.vn

unfe.org

vadenprd.stanford.edu

vch.ca

vnexpress.net

vov.vn

washingtonpost.com

web.archive.org

whitehouse.gov

zenodo.org

BestRef shows popularity and reliability scores for sources in references of Wikipedia articles in different languages. Data extraction based on complex method using Wikimedia dumps. To find the most popular and reliable sources we used information about over 200 million references of Wikipedia articles. More details...

Useful links: