VinFuture (Vietnamese Wikipedia)

Analisys of sources in references of the Wikipedia ariticle vi.wikipedia.org/wiki/VinFuture

SiteHosts in references Count Global rank Vietnamese rank
vinfutureprize.orgvinfutureprize.org↓ (14)14lowlow
vnexpress.netvnexpress.net↓ (3), e.vnexpress.net↓ (1)48962
vingroup.netvingroup.net↓ (4)4low435
tuoitre.vntuoitre.vn↓ (3)318355
vietnamnet.vnvietnamnet.vn↓ (3)3207810
pasteur.frresearch.pasteur.fr↓ (2)2low6972
nhandan.vnnhandan.vn↓ (2)2lowlow
acm.orgacm.org↓ (1)1464336
dantri.com.vndantri.com.vn↓ (1)1296312
wadhwaniai.orgwadhwaniai.org↓ (1)1lowlow
yale.edusenselab.med.yale.edu↓ (1)1386445
microsoft.commicrosoft.com↓ (1)14577
berkeley.edudata.berkeley.edu↓ (1)1316365
wistar.orgwistar.org↓ (1)1lowlow
facebook.comm.facebook.com↓ (1)15056
cam.ac.ukphy.cam.ac.uk↓ (1)1508937
utoronto.cashoichetlab.utoronto.ca↓ (1)11132786
wired.comwired.com↓ (1)1105226
nrf.gov.sgnrf.gov.sg↓ (1)1lowlow
unsw.edu.auresearch.unsw.edu.au↓ (1)130144711
scholar.google.comscholar.google.com↓ (1)110432642
cafef.vncafef.vn↓ (1)1low82
archive.orgweb.archive.org↓ (1)127
vinbrain.netvinbrain.net↓ (1)1lowlow
thanhnien.vnthanhnien.vn↓ (1)1385815
laodong.vnlaodong.vn↓ (1)1low125
wikipedia.orgen.wikipedia.org↓ (1)17821
vtc.vnvtc.vn↓ (1)1792846

acm.org

cafef.vn

dantri.com.vn

data.berkeley.edu

 • 11. Jennifer Chayes Division of Computing, Data Science, and Society, University of California, Berkeley

e.vnexpress.net

en.wikipedia.org

laodong.vn

m.facebook.com

microsoft.com

nhandan.vn

nrf.gov.sg

phy.cam.ac.uk

research.pasteur.fr

research.unsw.edu.au

scholar.google.com

senselab.med.yale.edu

shoichetlab.utoronto.ca

thanhnien.vn

tuoitre.vn

vietnamnet.vn

vinbrain.net

vinfutureprize.org

 • 2. “Giải thưởng VinFuture”.
 • 15. “GS. Đặng Văn Chí”.
 • 22. “GS. Kostya S. Novoselov”.
 • 24. “GS. Vũ Hà Văn”.
 • 25. “Hội đồng Sơ Khảo”.
 • 28. Mr. Akihisa Kakimoto Mitsubishi Chemical Corporation
 • 31. Tiến sĩ Bùi Hải Hưng[liên kết hỏng]
 • 33. Giáo sư Đỗ Ngọc Minh[liên kết hỏng]
 • 36. Giáo sư Nguyễn Đức Thụ[liên kết hỏng]
 • 37. Giáo sư Trần Duy Trác
 • 40. VinFuture (20 tháng 12 năm 2020). “Công bố giải thưởng toàn cầu VinFuture” (bằng tiếng Việt Nam). VinFuture. Truy cập ngày 5 tháng 2 năm 2021. Ngày 20 tháng 12 năm 2020 (Hà Nội, Việt Nam) – Vào đúng Ngày Quốc tế Đoàn kết Nhân loại, Tập đoàn Vingroup công bố ra mắt Quỹ VinFutureQuản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 • 41. VinFuture (3 tháng 2 năm 2021). “VinFuture chính thức nhận đề cử trên phạm vi toàn cầu” (bằng tiếng Việt Nam). VinFuture. Truy cập ngày 5 tháng 2 năm 2021. Ngày 3/2/2021, Quỹ VinFuture công bố Bộ tiêu chí đề cử cho Giải thưởng VinFuture với yêu cầu cốt lõi là các đề cử phải mang lại lợi ích cho hàng triệu người trong 10 năm qua hoặc trong 10 năm tới... chính thức mở cổng' nhận đề cử trên toàn cầuQuản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 • 44. VFP (ngày 10 tháng 6 năm 2021). “Nearly 600 nominations submitted for Vietnam's first-ever global sci-tech prize” (bằng tiếng Việt Nam). VFP. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2021.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 • 48. VFP (20 tháng 12 năm 2021). “Inaugural VinFuture Prize Award Ceremony – Celebrating 4 Scientific Innovations For Humanity” (bằng tiếng Việt Nam). VinFuture. Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2021. VinFuture Prize Award Ceremony to be held on January 20, 2022 at the Hanoi Opera House and the VinFuture Sci-tech Week during January 18-21, 2022 in HanoiQuản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)

vingroup.net

vnexpress.net

vtc.vn

wadhwaniai.org

web.archive.org

wired.com

wistar.org

 • 14. Chi Van Dang, M.D., Ph.D. Professor, Molecular & Cellular Oncogenesis Program, The Wistar Institute Cancer Center. Strategic Advisor to the President

BestRef shows popularity and reliability scores for sources in references of Wikipedia articles in different languages. Data extraction based on complex method using Wikimedia dumps. To find the most popular and reliable sources we used information about over 200 million references of Wikipedia articles. More details...

Useful links: