Vianoce (Slovak Wikipedia)

Analisys of sources in references of the Wikipedia ariticle sk.wikipedia.org/wiki/Vianoce

SiteHosts in references Count Global rank Slovak rank
nfo.skgrkat.nfo.sk↓ (4)4low108
newadvent.orgnewadvent.org↓ (2)2362538
ecav.skecav.sk↓ (2)2low213
woerterbuchnetz.dewoerterbuchnetz.de↓ (2)251066311
aktuality.skaktuality.sk↓ (1)164996
ecavrk.skecavrk.sk↓ (1)1low9565
kbs.skdkc.kbs.sk↓ (1)1low133
korpus.skslovniky.korpus.sk↓ (1)1low78
ludovakultura.skludovakultura.sk↓ (1)1low382
cas.czvokabular.ujc.cas.cz↓ (1)1133338
savba.skslovnik.juls.savba.sk↓ (1)138722
worldcat.orgworldcat.org↓ (1)16839
duden.deduden.de↓ (1)1433434
uni-muenster.deuni-muenster.de↓ (1)142179681
google.skbooks.google.sk↓ (1)195398

aktuality.sk

books.google.sk

  • 27. DE BOOR, Helmut, et al. Mittelhochdeutsche Grammatik. 10., durchges. Aufl. Berlin; New York: de Gruyter, 1998. ISBN 3-11-015742-X. dostupné online s. 32. (Poznámka: O probléme písania h vs. ch)

dkc.kbs.sk

duden.de

ecav.sk

ecavrk.sk

grkat.nfo.sk

ludovakultura.sk

  • 5. Feglová, Viera (2011), „Vianoce“, in Kiliánová, Gabriela, Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom : elektronická encyklopédia, Bratislava: Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry SĽUK; Ústav etnológie SAV 

newadvent.org

  • 7. „Weihnachten“. In: LThK, vol. 10, Freiburg: Herder, 2001. Zmienka u Hippolyta Rímskeho zo začiatku 3. storočia je jednoznačne neskoršia vsuvka. [1]
  • 8. Napr. Cyprián: „O quam præclare providentia ut illo die quo natus est Sol... nasceretur Christus“ – „Ó, ako úžasne pôsobila Prozreteľnosť, že v deň, keď sa narodilo slnko... narodil sa aj Kristus.“ Cyprián, De paschæ computus. Citované podľa: Catholic Encyclopedia, heslo „Christmas“ [2]

slovnik.juls.savba.sk

slovniky.korpus.sk

uni-muenster.de

vokabular.ujc.cas.cz

  • 16. vánocě. In: Elektronický slovník staré češtiny [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, rev. 2015-11-13, [cit. 2015-12-23]. [zadať „vánocě“ do jednoduchého vyhľadávania, zvoliť Elektronický slovník staré češtiny]. Dostupné online.

woerterbuchnetz.de

worldcat.org

BestRef shows popularity and reliability scores for sources in references of Wikipedia articles in different languages. Data extraction based on complex method using Wikimedia dumps. To find the most popular and reliable sources we used information about over 200 million references of Wikipedia articles. More details...

Useful links: